WEDSTRIJDREGLEMENT

Reglement Dutch Masters Open 2019.

Artikel 1. Reglementen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse
RoeiBond (https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2017/01/RvR-19-november-2016-2017011.pdf), met daarbij de hieronder vermelde uitzonderingen. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.

 Artikel 2. Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding: Robert-Paul Prijt (rpp@ziggo.nl), Jolien Peeters en Tammo van de Bosch. Gedurende het evenement bevindt de wedstrijdleiding zich in de finishtoren.
 2. Hoofd van de Jury: Humphrey Spoor.

Artikel 3. Wedstrijd

 1. De Dutch Masters Open 2019 is een boord-aan-boord master wedstrijd.
 2. Voor alle nummers zullen de wedstrijden worden verroeid over 1000m op de Watersportbaan Tilburg.
 3. Elke start is gelijk een finale. De tijdsnelste gecorrigeerd op de gemiddelde leeftijd van de boot wint en ontvangt een blik.

Artikel 4. Deelname

 1. Op de Dutch Masters Open 2019 staat open voor veteranen en bedrijfsachten.

​Artikel 5. Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot zondag 17 juni 2019 23:59 uur.
 2. Dubbel inschrijven i​s alleen toegestaan mits de deelnemer niet meer dan één keer in hetzelfde blok wordt ingeschreven.
 3. Toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. In het beginsel dienen er minimaal 3 deelnemende ploegen te zijn.

 ​Artikel 6. Inschrijfgelden

 1. Inschrijfgeld: skiff €22,50, twee €35,00, vier €45,00, acht €60,00, bedrijfs C4 €75,00 bedrijfsacht €100,00.
 2. inschrijfgelden dienen voor woensdag 19 juni 2019 20.00 uur op
  bankrekeningnummer: NL28 RABO 0181229501 tnv RV TOR. o.v.v. DMO 2019 en de naam van de vereniging. Dit is een voorwaarde voor de loting.

Artikel 7. Loting

 1. De bekendmaking van de loting vindt uiterlijk plaats op donderdag 20 juni vanaf 21.00 uur bij de wedstrijdleiding en zal worden gepubliceerd op de website https://dmo-tilburg.com/
 2. Wanneer races van ploegen met verschillende veteranenleeftijdsgroepen in één race zijn of worden gecombineerd, zal voor verschillen in snelheid worden gecorrigeerd door gebruik te maken van startverschillen.
 3. Indien het aantal ingeschreven ploegen in een wedstrijdnummer 5 of meer bedraagt, worden deze verdeeld over 2 heats. Deze ploegen worden in een heat geplaatst op volgorde van leeftijd, dwz in de eerste heat komen de gemiddeld oudste ploegen en in de laatste heat de jongste ploegen.
 4. Indien het aantal inschrijvingen in een wedstrijdnummer niet meer dan 1 is, wordt dit nummer niet verroeid. Indien mogelijk wordt het nummer dan samengevoegd met een daarbij in tijd aansluitend soortgelijk nummer, met correctie dmv startverschillen voor leeftijd en boottype. Dit laatste ter beoordeling van de wedstrijdleider. Is dit niet mogelijk dan wordt de betreffende ploeg tussen de sluiting van de inschrijving en de loting de gelegenheid geboden in een ander wedstrijdnummer in te schrijven.
 5. Indien het aantal inschrijvingen in een wedstrijdnummer gelijk aan 2 is zal deze race toch gewoon boord-aan-bood worden verroeid.

Artikel 8. Aanmeldprocedure​

 1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de rugnummers.
 2. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen. Bij ongestuurde nummer dient het rugnummer bevestigd te worden op de boot.
 3. De borg voor de rugnummers bedraagt € 20,00. Deze borg dient contant te worden voldaan bij het afhalen van de rugnummers. In geval dat contant betalen geen mogelijkheid is mogen andere vormen van waarborgstelling op eigen risico worden afgegeven.

 Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Artikel 10. Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

%d bloggers liken dit: